ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Dutiyasikkhāpadaṃ
   [182] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassārāme  .  tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā
bhikkhū  pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍantā 1- pesale bhikkhū omasanti
jātiyāpi  nāmenapi  gottenapi  kammenapi  sippenapi  ābādhenapi
liṅgenapi  kilesenapi  āpattiyāpi  hīnenapi  akkosena  khuṃsenti
vambhenti  .  ye  te  bhikkhū  appicchā  .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū pesalehi bhikkhūhi
saddhiṃ  bhaṇḍantā  pesale  bhikkhū  omasissanti  jātiyāpi  nāmenapi
gottenapi  kammenapi  sippenapi  ābādhenapi  liṅgenapi  kilesenapi
āpattiyāpi hīnenapi akkosena khuṃsessanti vambhessantīti.
   {182.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Saccaṃ
kira  tumhe bhikkhave pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍantā pesale bhikkhū
omasatha  jātiyāpi  nāmenapi  gottenapi  kammenapi  sippenapi
ābādhenapi  liṅgenapi  kilesenapi  āpattiyāpi  hīnenapi akkosena
khuṃsetha vambhethāti . saccaṃ bhagavāti . Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma
tumhe  moghapurisā  pesalehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  bhaṇḍantā  pesale
bhikkhū  omasissatha  jātiyāpi  .pe.  hīnenapi  akkosena khuṃsessatha
@Footnote: 1 Yu. bhaṇḍentā. evamuparipi.
Vambhessatha  netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ  vā pasādāya pasannānaṃ
vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū
āmantesi.
   [183] Bhūtapubbaṃ bhikkhave takkasilāyaṃ 1- aññatarassa brāhmaṇassa
nandivisālo nāma balibaddo 2- ahosi . athakho bhikkhave nandivisālo
balibaddo  taṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca  gaccha tvaṃ brāhmaṇa seṭṭhinā
saddhiṃ  sahassena  abbhudaṃ  3-  karohi  mayhaṃ  balibaddo  sakaṭasataṃ
atibaddhaṃ  pavaṭṭessatīti  . athakho bhikkhave so brāhmaṇo seṭṭhinā
saddhiṃ  sahassena  abbhudaṃ  akāsi  mayhaṃ  balibaddo sakaṭasataṃ atibaddhaṃ
pavaṭṭessatīti  .  athakho  bhikkhave  so  brāhmaṇo  sakaṭasataṃ
atibandhitvā  nandivisālaṃ  balibaddaṃ  yuñjitvā  etadavoca  añcha 4-
kūṭa vahassu kūṭāti.
   {183.1} Athakho bhikkhave nandivisālo balibaddo tattheva aṭṭhāsi.
Athakho bhikkhave so brāhmaṇo sahassena parājito pajjhāyi . Athakho
bhikkhave  nandivisālo  balibaddo  taṃ brāhmaṇaṃ etadavoca kissa tvaṃ
brāhmaṇa  pajjhāyasīti  .  tathā  hi  panāhaṃ  bho tayā sahassena
parājitoti . kissa pana maṃ tvaṃ brāhmaṇa akūṭaṃ kūṭavādena pāpesi
gaccha  tvaṃ  brāhmaṇa seṭṭhinā saddhiṃ dvīhi sahassehi abbhudaṃ karohi
mayhaṃ  balibaddo  sakaṭasataṃ  atibaddhaṃ  pavaṭṭessatīti  mā  ca  maṃ
akūṭaṃ  kūṭavādena  pāpesīti  .  athakho  bhikkhave  so brāhmaṇo
@Footnote: 1 Ma. takkasīlāyaṃ . 2 Ma. balībaddo. Sī. balivaddo. evamuparipi.
@3 Ma. abbhutaṃ. evamuparipi . 4 Ma. gaccha.
Seṭṭhinā  saddhiṃ  dvīhi  sahassehi  abbhudaṃ  akāsi  mayhaṃ balibaddo
sakaṭasataṃ  atibaddhaṃ  pavaṭṭessatīti  . athakho bhikkhave so brāhmaṇo
sakaṭasataṃ  atibandhitvā  nandivisālaṃ  balibaddaṃ  yuñjitvā  etadavoca
añcha  bhadra  vahassu  bhadrāti  .  athakho  bhikkhave  nandivisālo
balibaddo sakaṭasataṃ atibaddhaṃ pavaṭṭesi.
   [184] Manāpameva bhāseyya   nāmanāpaṃ kudācanaṃ
     manāpaṃ bhāsamānassa   garubhāraṃ udabbahi
     dhanañca naṃ alabbhesi 1-  tena cattamano ahūti.
   [185]  Tadāpi  me bhikkhave amanāpā khuṃsanā vambhanā kimaṅgaṃ
panetarahi  manāpā  bhavissati  khuṃsanā  vambhanā  netaṃ  bhikkhave
appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {185.1} omasavāde pācittiyanti.
   [186]  Omasavādo  nāma dasahi ākārehi omasati jātiyāpi
nāmenapi  gottenapi  kammenapi  sippenapi  ābādhenapi  liṅgenapi
kilesenapi āpattiyāpi akkosenapi.
   [187]  Jāti  nāma  dve jātiyo hīnā ca jāti ukkaṭṭhā
ca  jāti  .  hīnā nāma jāti caṇḍālajāti veṇajāti nesādajāti
rathakārajāti  pukkusajāti esā hīnā nāma jāti . ukkaṭṭhā nāma
jāti khattiyajāti brāhmaṇajāti esā ukkaṭṭhā nāma jāti.
   [188]  Nāmaṃ  nāma  dve  nāmāni hīnañca nāmaṃ ukkaṭṭhañca
@Footnote: 1 Ma. alābhesi.
Nāmaṃ  .  hīnaṃ  nāma  nāmaṃ  avakaṇṇakaṃ javakaṇṇakaṃ dhaniṭṭhakaṃ saviṭṭhakaṃ
kulavaḍḍhakaṃ  tesu  tesu  vā  pana  janapadesu  oññātaṃ  avaññātaṃ
hīḷitaṃ  paribhūtaṃ acitīkataṃ 1- etaṃ hīnaṃ nāma nāmaṃ . ukkaṭṭhaṃ nāma
nāmaṃ  buddhapaṭisaṃyuttaṃ  dhammapaṭisaṃyuttaṃ  saṅghapaṭisaṃyuttaṃ  tesu  tesu vā
pana  janapadesu  anoññātaṃ  anavaññātaṃ  ahīḷitaṃ  aparibhūtaṃ  citīkataṃ
etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma nāmaṃ.
   [189]  Gottaṃ nāma dve gottāni hīnañca gottaṃ ukkaṭṭhañca
gottaṃ . hīnaṃ nāma bhāradvājagottaṃ tesu tesu vā pana janapadesu
oññātaṃ  avaññātaṃ  hīḷitaṃ  paribhūtaṃ  acitīkataṃ  etaṃ  hīnaṃ  nāma
gottaṃ  .  ukkaṭṭhaṃ  nāma  gottaṃ  gotamagottaṃ  moggallānagottaṃ
kaccāyanagottaṃ  vāseṭṭhagottaṃ  2-  tesu tesu vā pana janapadesu
anoññātaṃ  anavaññātaṃ  ahīḷitaṃ  aparibhūtaṃ  citīkataṃ  etaṃ  ukkaṭṭhaṃ
nāma gottaṃ.
   [190]  Kammaṃ  nāma  dve  kammāni hīnañca kammaṃ ukkaṭṭhañca
kammaṃ  .  hīnaṃ  nāma  kammaṃ  koṭṭhakakammaṃ  pupphachaḍḍakakammaṃ  tesu
tesu  vā  pana  janapadesu  oññātaṃ  avaññātaṃ  hīḷitaṃ  paribhūtaṃ
acitīkataṃ etaṃ hīnaṃ nāma kammaṃ . ukkaṭṭhaṃ nāma kammaṃ kasi vaṇijjā
gorakkhā  tesu  tesu  vā  pana  janapadesu anoññātaṃ anavaññātaṃ
ahīḷitaṃ aparibhūtaṃ citīkataṃ etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma kammaṃ.
   [191]  Sippaṃ  nāma  dve  sippāni hīnañca sippaṃ ukkaṭṭhañca
@Footnote: 1 Ma. acittīkataṃ. evamuparipi . 2 Ma. kaccānagottaṃ vāsiṭṭhagottaṃ. evamuparipi.
Sippaṃ  .  hīnaṃ  nāma sippaṃ naḷakārasippaṃ kumbhakārasippaṃ pesakārasippaṃ
cammakārasippaṃ  nahāpitasippaṃ  tesu tesu vā pana janapadesu oññātaṃ
avaññātaṃ  hīḷitaṃ  paribhūtaṃ acitīkataṃ etaṃ hīnaṃ nāma sippaṃ . ukkaṭṭhaṃ
nāma sippaṃ muddhā 1- gaṇanā lekhā tesu tesu vā pana janapadesu
anoññātaṃ  anavaññātaṃ  ahīḷitaṃ  aparibhūtaṃ  citīkataṃ  etaṃ  ukkaṭṭhaṃ
nāma sippaṃ.
   [192] Sabbepi ābādhā hīnā nāma apica madhumeho ābādho
ukkaṭṭho.
   [193]  Liṅgaṃ  nāma  dve  liṅgāni hīnañca liṅgaṃ ukkaṭṭhañca
liṅgaṃ  .  hīnaṃ  nāma  liṅgaṃ  atidīghaṃ  atirassaṃ atikaṇhaṃ accodātaṃ
etaṃ  hīnaṃ  nāma  liṅgaṃ . ukkaṭṭhaṃ nāma liṅgaṃ nātidīghaṃ nātirassaṃ
nātikaṇhaṃ nāccodātaṃ etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma liṅgaṃ.
   [194] Sabbepi kilesā hīnā.
   [195]  Sabbāpi  āpattiyo  hīnā apica sotāpatti samāpatti
ukkaṭṭhā.
   [196]  Akkoso  nāma  dve  akkosā hīno ca akkoso
ukkaṭṭho  ca  akkoso  .  hīno  nāma  akkoso  oṭṭhosi
meṇḍosi   goṇosi   gadrabhosi   tiracchānagatosi   nerayikosi
natthi  tuyhaṃ  sugati  duggatiyeva  tuyhaṃ  pāṭikaṅkhāti  yakārena vā
bhakārena  vā  kāṭakoṭacikāya vā eso hīno nāma akkoso .
@Footnote: 1 Ma. muddā. evamuparipi.
Ukkaṭṭho  nāma  akkoso  paṇḍitosi byattosi medhāvīsi bahussutosi
dhammakathikosi  natthi  tuyhaṃ duggati sugatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhāti eso
ukkaṭṭho nāma akkoso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 162-167. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=2862              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=2862              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=182&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=182              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=6032              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=6032              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่