ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Navamasikkhāpadaṃ
   [165] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena bhikkhū vutthavassā
āraññakesu  senāsanesu viharanti . kattikacorakā bhikkhū laddhalābhāti
paripātenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi
anujānāmi  bhikkhave  āraññakesu  senāsanesu  viharantena  tiṇṇaṃ
cīvarānaṃ  aññataraṃ  cīvaraṃ  antaraghare  nikkhipitunti . tena kho pana
samayena  bhikkhū  bhagavatā  anuññātaṃ  āraññakesu  senāsanesu
viharantena tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipitunti.
   {165.1}  Te  1- tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare
nikkhipitvā  atirekachārattaṃ  vippavasanti  .  tāni cīvarāni nassantipi
vinassantipi  dayhantipi  undurehipi  khajjanti  .  bhikkhū  duccolā
honti lūkhacīvarā . bhikkhū evamāhaṃsu kissa tumhe āvuso duccolā
lūkhacīvarāti  .  athakho  te  bhikkhū bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ .
Ye  te  bhikkhū  appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū  tiṇṇaṃ  cīvarānaṃ  aññataraṃ cīvaraṃ
antaraghare   nikkhipitvā   atirekachārattaṃ   vippavasissantīti  .
Athakho  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . saccaṃ kira
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhikkhave  bhikkhū  tiṇṇaṃ  cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipitvā
atirekachārattaṃ  vippavasantīti  .  saccaṃ  bhagavāti  . vigarahi buddho
bhagavā kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ
cīvaraṃ  antaraghare  nikkhipitvā  atirekachārattaṃ  vippavasissanti  netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {165.2} upavassaṃ kho pana kattikapuṇṇamaṃ . yāni kho pana tāni
āraññakāni  senāsanāni  sāsaṅkasammatāni  sappaṭibhayāni  tathārūpesu
bhikkhu  senāsanesu  viharanto  ākaṅkhamāno  tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ
cīvaraṃ antaraghare nikkhipeyya . siyā ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo
tena  cīvarena  vippavāsāya chārattaparamantena bhikkhunā tena cīvarena
vippavasitabbaṃ  . tato ce uttariṃ vippavaseyya aññatra bhikkhusammatiyā
nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [166]  Upavassaṃ  kho  panāti vutthavassānaṃ . kattikapuṇṇamanti
kattikacātumāsinī  vuccati  .  yāni  kho  pana  tāni  āraññakāni
senāsanānīti  āraññakaṃ  nāma  senāsanaṃ  pañcadhanusatikaṃ  pacchimaṃ .
Sāsaṅkaṃ  nāma ārāme ārāmupacāre corānaṃ niviṭṭhokāso dissati
bhuttokāso  dissati  ṭhitokāso  dissati  nisinnokāso  dissati
nipannokāso  dissati  .  sappaṭibhayaṃ  nāma ārāme ārāmupacāre
corehi  manussā  hatā  dissanti  viluttā  dissanti  ākoṭitā
Dissanti  .  tathārūpesu  bhikkhu  senāsanesu  viharantoti evarūpesu
bhikkhu  senāsanesu  viharanto  .  ākaṅkhamānoti  icchamāno .
Tiṇṇaṃ  cīvarānaṃ  aññataraṃ  cīvaranti  saṅghāṭiṃ  vā  uttarāsaṅgaṃ vā
antaravāsakaṃ  vā  .  antaraghare nikkhipeyyāti samantā gocaragāme
nikkhipeyya . siyā ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo tena cīvarena
vippavāsāyāti  siyā  paccayo  siyā  karaṇīyaṃ  . chārattaparamantena
bhikkhunā   tena   cīvarena   vippavasitabbanti   chārattaparamatā
vippavasitabbaṃ  .  aññatra  bhikkhusammatiyāti  ṭhapetvā  bhikkhusammatiṃ .
Tato  ce  uttariṃ  vippavaseyyāti  sattame  aruṇuggamane nissaggiyaṃ
hoti  nissajjitabbaṃ  saṅghassa  vā  gaṇassa  vā  puggalassa vā .
Evañca  pana  bhikkhave  nissajjitabbaṃ  .pe. idaṃ me bhante cīvaraṃ
atirekachārattaṃ   vippavutthaṃ   aññatra   bhikkhusammatiyā  nissaggiyaṃ
imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti  .pe.  dadeyyāti .pe. dadeyyunti
.pe. Āyasmato dammīti.
   [167]  Atirekachāratte  atirekasaññī  vippavasati  aññatra
bhikkhusammatiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  atirekachāratte  vematiko
vippavasati aññatra bhikkhusammatiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ . Atirekachāratte
ūnakasaññī   vippavasati   aññatra   bhikkhusammatiyā   nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ. Appaccuddhaṭe paccuddhaṭasaññī ... Avissajjite vissajjitasaññī ...
Anaṭṭhe  naṭṭhasaññī  ...  avinaṭṭhe  vinaṭṭhasaññī  ...  adaḍḍhe
Daḍḍhasaññī   ...   avilutte  viluttasaññī  vippavasati  aññatra
bhikkhusammatiyā  nissaggiyaṃ pācittiyaṃ . nissaggiyaṃ cīvaraṃ anissajjitvā
paribhuñjati  āpatti  dukkaṭassa  .  ūnakachāratte  atirekasaññī
āpatti  dukkaṭassa  . ūnakachāratte vematiko āpatti dukkaṭassa .
Ūnakachāratte ūnakasaññī anāpatti.
   [168]  Anāpatti  chārattaṃ  vippavasati  ūnakachārattaṃ vippavasati
chārattaṃ  vippavasitvā  puna  gāmasīmaṃ  okkamitvā  vasitvā pakkamati
antochārattaṃ  paccuddharati  vissajjeti  nassati  vinassati  dayhati
acchinditvā  gaṇhāti  1-  vissāsaṃ  gaṇhāti  2-  bhikkhusammatiyā
ummattakassa ādikammikassāti.
          Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              -------
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. gaṇhanuti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 145-148. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=2561              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=2561              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=165&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=165              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=5829              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=5829              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]