ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [502]  Cattāro  sammappadhānā  idha  bhikkhu  anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati
viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ  kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati
uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya
Vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  .  catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  kati kusalā
kati akusalā kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [503]  Kusalāyeva  siyā  sukhāya vedanāya sampayuttā siyā
adukkhamasukhāya    vedanāya    sampayuttā    vipākadhammadhammā
anupādinnaanupādāniyā     asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā     siyā
savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā  siyā  avitakkaavicārā
siyā   pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā  siyā  upekkhāsahagatā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukā  apacayagāmino  sekkhā appamāṇā appamāṇārammaṇā
paṇītā  sammattaniyatā  na  maggārammaṇā   maggahetukā  siyā
maggādhipatino  siyā  na  vattabbā  maggādhipatinoti  siyā uppannā
siyā anuppannā na vattabbā uppādinoti siyā atītā siyā anāgatā
siyā  paccuppannā  na  vattabbā atītārammaṇātipi anāgatārammaṇātipi
paccuppannārammaṇātipi  siyā  ajjhattā  siyā  bahiddhā  siyā
ajjhattabahiddhā bahiddhārammaṇā anidassanaappaṭighā.
   [504]  Na  hetū  sahetukā  hetusampayuttā  na  vattabbā
hetū ceva sahetukā cāti sahetukā ceva na ca hetū na vattabbā
hetū  ceva  hetusampayuttā cāti hetusampayuttā ceva na ca hetū
na  hetū  sahetukā  .  sappaccayā  saṅkhatā anidassanā appaṭighā
Arūpā  lokuttarā  kenaci  viññeyyā  kenaci  na  viññeyyā .
No  āsavā  anāsavā  āsavavippayuttā  na  vattabbā  āsavā
ceva sāsavā cātipi sāsavā ceva no ca āsavātipi na vattabbā
āsavā  ceva āsavasampayuttā cātipi āsavasampayuttā ceva no ca
āsavātipi  āsavavippayuttaanāsavā  .  no  saññojanā  .pe.
No ganthā .pe. no oghā .pe. no yogā .pe. No nīvaraṇā
.pe.  no  parāmāsā  .pe.  sārammaṇā  no cittā cetasikā
cittasampayuttā    cittasaṃsaṭṭhā   cittasamuṭṭhānā   cittasahabhuno
cittānuparivattino    cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā    cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāna-
sahabhuno      cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino      bāhirā
nupādā  anupādinnā  .  nupādānā  .pe.  no kilesā .pe.
Na  dassanena  pahātabbā  na  bhāvanāya  pahātabbā  na dassanena
pahātabbahetukā  na  bhāvanāya  pahātabbahetukā  siyā  savitakkā
siyā  avitakkā  siyā  savicārā  siyā  avicārā siyā sappītikā
siyā  appītikā  siyā  pītisahagatā  siyā  na  pītisahagatā  siyā
sukhasahagatā  siyā  na  sukhasahagatā  siyā  upekkhāsahagatā siyā na
upekkhāsahagatā  na  kāmāvacarā  na  rūpāvacarā  na  arūpāvacarā
apariyāpannā niyyānikā niyatā anuttarā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
         Sammappadhānavibhaṅgo samatto.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 289-291. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5855              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5855              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=502&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=502              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7700              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7700              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]