ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Paribhogamayapunnakatha
   [1145]  Paribhogamayam  punnam  vaddhatiti  .  amanta .
Paribhogamayo  phasso  vaddhati  vedana  vaddhati  sanna  vaddhati
cetana  vaddhati  cittam  vaddhati  saddha  vaddhati  viriyam  vaddhati
sati  vaddhati  samadhi  vaddhati  panna  vaddhatiti  .  na  hevam
vattabbe .pe.
   [1146]  Paribhogamayam  punnam  vaddhatiti  . amanta . lata
viya  vaddhati  maluva  viya  vaddhati  rukkho  viya  vaddhati  tinam
viya vaddhati munjapunjo viya vaddhatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1147]  Paribhogamayam  punnam vaddhatiti . amanta . dayako
danam  datva  na  samannaharati  hoti  punnanti  .  amanta .
Anavajjantassa  1-  hoti anabhogassa hoti asamannaharantassa hoti
amanasikarontassa   hoti   acetayantassa   hoti   apatthayantassa
hoti  appanidahantassa  hotiti  .  na  hevam vattabbe .pe. nanu
avajjantassa  hoti  abhogassa  hoti  samannaharantassa  hoti
manasikarontassa  hoti  cetayantassa  hoti  patthayantassa  hoti
panidahantassa  hotiti  .  amanta  .  hanci  avajjantassa hoti
abhogassa  hoti  samannaharantassa  hoti  manasikarontassa  hoti
cetayantassa  hoti  patthayantassa  hoti  panidahantassa  hoti  no
vata re vattabbe paribhogamayam punnam vaddhatiti.
@Footnote: 1 Ma. anavattantassa. sabbassa idisameva.
   [1148]  Paribhogamayam  punnam vaddhatiti . amanta . dayako
danam  datva  kamavitakkam  vitakketi  byapadavitakkam  vitakketi
vihimsavitakkam  vitakketi  hoti  punnanti  .  amanta  .  dvinnam
phassanam  .pe.  dvinnam  cittanam  samodhanam  hotiti  . na hevam
vattabbe  .pe.  dvinnam  phassanam .pe. dvinnam cittanam samodhanam
hotiti  .  amanta  .  kusalakusala  savajjanavajja hinappanita
kanhasukkasappatibhaga dhamma sammukhibhavam agacchantiti.
   {1148.1} Na hevam vattabbe .pe. Kusalakusala savajjanavajja
hinappanita  kanhasukkasappatibhaga  dhamma  sammukhibhavam  agacchantiti .
Amanta . nanu vuttam bhagavata cattarimani bhikkhave suviduravidurani.
Katamani  cattari . nabhanca bhikkhave pathavi ca idam pathamam suviduraviduram
orimanca  bhikkhave  tiram  samuddassa  parimanca  tiram  idam  dutiyam
suviduraviduram  yato  ca  bhikkhave  verocano  abbhudeti  yattha  ca
atthameti  idam  tatiyam  suviduraviduram  satanca  bhikkhave  dhamma
asatanca  dhamma  idam  catuttham  suviduraviduram  imani  kho  bhikkhave
cattari suviduraviduraniti
        nabhanca dure pathavi ca dure
        param samuddassa tadahu dure
        yato ca verocano abbhudeti
        pabhankaro yattha ca atthameti
        Tato have durataram vadanti
        satanca dhammam asatanca dhammam
        abyayiko hoti satam samagamo
        yavampi tittheyya tatheva hoti
        khippam haveti asatam samagamo
        tasma satam dhammo asabbhi arakati 1-
attheva  suttantoti  .  amanta  .  tena  hi  na  vattabbam
kusalakusala   savajjanavajja   hinappanita   kanhasukkasappatibhaga
dhamma sammukhibhavam agacchantiti.
   [1149] Na vattabbam paribhogamayam punnam vaddhatiti . amanta.
Nanu vuttam bhagavata
      aramaropa vanaropa    ye jana setukaraka
      papanca udapananca     ye dadanti upassayam
      tesam diva ca ratto ca      sada punnam pavaddhati
      dhammattha silasampanna   te jana saggagaminoti 2-
attheva  suttantoti  .  amanta  .  tena hi paribhogamayam punnam
vaddhatiti.
   [1150] Na vattabbam paribhogamayam punnam vaddhatiti . amanta.
Nanu  vuttam  bhagavata cattarome bhikkhave punnabhisanda kusalabhisanda
@Footnote: 1 am. catukka. 65. 2 sam. sagatha. 46.
Sanda  sukhassahara  sovaggika  sukhavipaka saggasamvattanika itthaya
kantaya  manapaya  hitaya sukhaya samvattanti . katame cattaro .
Yassa  bhikkhave  bhikkhu  civaram  paribhunjamano  appamanam  cetosamadhim
upasampajja  viharati  appamano  tassa  punnabhisando  kusalabhisando
sukhassaharo   sovaggiko  sukhavipako  saggasamvattaniko  itthaya
kantaya  manapaya  hitaya  sukhaya  samvattati  yassa  bhikkhave bhikkhu
pindapatam paribhunjamano .pe. Senasanam paribhunjamano .pe.
   {1150.1}  Gilanapaccayabhesajjaparikkharam  paribhunjamano appamanam
cetosamadhim  upasampajja  viharati  appamano  tassa  punnabhisando
kusalabhisando  sukhassaharo  sovaggiko  sukhavipako  saggasamvattaniko
itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattati ime kho bhikkhave
cattaro  punnabhisanda  kusalabhisanda  sukhassahara  sovaggika
sukhavipaka  saggasamvattanika  itthaya  kantaya  manapaya  hitaya
sukhaya  samvattantiti  1-  attheva suttantoti . amanta . tena
hi paribhogamayam punnam vaddhatiti.
   [1151]  Paribhogamayam  punnam vaddhatiti . amanta . dayako
danam  deti  patiggahako  patiggahetva  na  paribhunjati  chaddeti
vissajjeti  hoti  punnanti  .  amanta  . hanci dayako danam
deti  patiggahako  patiggahetva  na  paribhunjati chaddeti vissajjeti
@Footnote: 1 am. catukka. 71.
Hoti punnam no vata re vattabbe paribhogamayam punnam vaddhatiti.
   [1152]  Paribhogamayam  punnam vaddhatiti . amanta . dayako
danam  deti  patiggahake  patiggahite  rajano va haranti cora
va  haranti  aggi  va  dahati  udakam  va  vahati  appiya va
dayada  haranti  hoti  punnanti  .  amanta . hanci dayako
danam  deti  patiggahake  patiggahite  rajano va haranti cora
va  haranti  aggi  va  dahati  udakam  va  vahati  appiya va
dayada  haranti  hoti  punnam  no vata re vattabbe paribhogamayam
punnam vaddhatiti.
           Paribhogamayapunnakatha.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 372-376. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7431&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7431&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1145&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=87              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1145              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5049              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5049              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com