ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Dhatuyamakam
            pannattivaro
   [794] Attharasa dhatuyo cakkhudhatu sotadhatu ghanadhatu jivhadhatu
kayadhatu  rupadhatu  saddadhatu  gandhadhatu  rasadhatu  photthabbadhatu
cakkhuvinnanadhatu  sotavinnanadhatu  ghanavinnanadhatu  jivhavinnanadhatu
kayavinnanadhatu manodhatu manovinnanadhatu dhammadhatu.
            Uddesavaro
   [795]  Cakkhu  cakkhudhatu  cakkhudhatu  cakkhu . sotam sotadhatu
sotadhatu   sotam   .pe.   cakkhuvinnanam   cakkhuvinnanadhatu
cakkhuvinnanadhatu  cakkhuvinnanam  .pe.  mano  manodhatu  manodhatu
mano   .   manovinnanam   manovinnanadhatu   manovinnanadhatu
manovinnanam. Dhammo dhammadhatu dhammadhatu dhammo.
   [796] Na cakkhu na cakkhudhatu na cakkhudhatu na cakkhu. Na sotam
na  sotadhatu  na  sotadhatu  na  sotam .pe. na cakkhuvinnanam na
cakkhuvinnanadhatu  na  cakkhuvinnanadhatu  na  cakkhuvinnanam  .pe.
Na  mano  na  manodhatu na manodhatu na mano . na manovinnanam
na  manovinnanadhatu  na  manovinnanadhatu  na  manovinnanam .
Na dhammo na dhammadhatu na dhammadhatu na dhammo.
            --------
   [797]  Cakkhu cakkhudhatu dhatu sotadhatu .pe. cakkhu cakkhudhatu
dhatu  dhammadhatu  . yatha ayatanayamake cakkam bandhitam evamidha cakkam
bandhitabbam.
   [798] Na cakkhu na cakkhudhatu na dhatu na sotadhatu. Na cakkhu
na  cakkhudhatu  na dhatu na ghanadhatu .pe. na cakkhu na cakkhudhatu
na dhatu na dhammadhatu .pe. na dhammo na dhammatu na dhatu na cakkhudhatu
.pe.  na  dhammo  na  dhammadhatu na dhatu na manovinnanadhatu .
Cakkam bandhitabbam.
            ---------
   [799] Cakkhu dhatu dhatu cakkhu . sotam dhatu dhatu sotam. Ghanam
jivha  kayo  rupam saddo gandho raso photthabbo . cakkhuvinnanam
dhatu  dhatu cakkhuvinnanam . sotavinnanam dhatu dhatu sotavinnanam .
Ghanavinnanam  jivhavinnanam  kayavinnanam  .  mano  dhatu  dhatu
mano  .  manovinnanam  dhatu  dhatu  manovinnanam . dhammo dhatu
dhatu dhammo.
   [800] Na cakkhu na dhatu na dhatu na cakkhu. Na sotam na dhatu na dhatu
na sotam . na ghanam na jivha na kayo na rupam na saddo na gandho na raso
na photthabbo . na cakkhuvinnanam na dhatu na dhatu na cakkhuvinnanam.
Na   sotavinnanam   na  ghanavinnanam  na  jivhavinnanam  .
Na kayavinnanam na dhatu na dhatu na kayavinnanam . Na mano na dhatu
Na dhatu na mano . na manovinnanam na dhatu na dhatu na manovinnanam.
Na dhammo na dhatu na dhatu na dhammo.
            --------
   [801]  Cakkhu  dhatu  dhatu  sotam  .pe. cakkhu dhatu dhatu
dhammo  .pe.  dhammo  dhatu  dhatu  cakkhu  .pe.  dhammo dhatu
dhatu manovinnanam. Cakkam bandhitabbam.
   [802] Na cakkhu na dhatu na dhatu na sotam. Na cakkhu na dhatu
na dhatu na ghanam .pe. na cakkhu na dhatu na dhatu na dhammo .pe.
Na dhammo na dhatu na dhatu na cakkhu .pe. Na dhammo na dhatu na dhatu
na manovinnanam. Cakkam bandhitabbam.
            Uddesavaro.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 264-266. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5258&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5258&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=794&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=794              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7985              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7985              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]