ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

   {323} Tikesu. Atthapatti titthante bhagavati apajjatiti atthi
apatti yam titthante bhagavati apajjatiti attho. Esa nayo
sabbattha. Tattha ruhiruppadapattim titthante apajjati. Etarahi
kho panananda bhikkhu annamannam avusovadena samudacaranti na vo
mamaccayena evam samudacaritabbam navakena ananda bhikkhuna thero
bhikkhu bhadanteti va ayasmati va samudacaritabboti vacanato
theram avusovadena samudacaranappaccaya apattim parinibbute bhagavati
apajjati no titthante. Ima dve apattiyo thapetva
avasesa dharantepi bhagavati apajjati parinibbutepi. Pavaretva
anatirittam bhunjanto apattim kale apajjati no vikale.
Vikalabhojanapattim pana vikale apajjati no kale. Avasesam
kale ceva apajjati vikale ca. Sahagaraseyyam rattim apajjati
dvaram asamvaritva patisalliyanam diva. Sesa rattinceva diva
ca. Dasavassomhi atirekadasavassomhiti balo abyatto parisam
upatthapento dasavasso apajjati na unadasavasso. Aham
pandito byattoti navo va majjhimo va parisam upatthapento
unadasavasso apajjati no dasavasso. Sesam dasavasso ceva
Apajjati unadasavasso ca. Pancavassomhiti balo abyatto
anissaya vasanto pancavasso apajjati. Aham pandito
byattoti navako anissaya vasanto unapancavasso apajjati.
Sesam pancavasso ceva apajjati unapancavasso ca. Anupasampannam
padaso dhammam vacento matugamassa dhammam desentoti evarupim
apattim kusalacitto apajjati. Parajika visatthi kayasamsagga
dutthullaattakamaparicariyadutthadosasanghabhedapaharadanatalasattikadibhedamakusala-
citto apajjati. Asancicca sahagaraseyyadim abyakatacitto
apajjati. Yam araha apajjati sabbam abyakatacittova
apajjati. Methunadhammadibhedamapattim sukhavedanasamangi apajjati.
Dutthadosadibhedam dukkhavedanasamangi. Yam sukhavedanasamangi apajjati
tamyeva majjhatto hutva apajjanto adukkhamasukhavedanasamangi
apajjati. Tayo patikkhepati buddhassa bhagavato tayo patikkhepa
catusu paccayesu mahicchata asantutthita kilesasallekhanakapatipattiya
agopayana ime hi tayo dhamma buddhena bhagavata patikkhitta.
Appicchatadayo pana tayo buddhena bhagavata anunnata. Tena
vutatam tayo anunnatati. Dasavassomhiti parisam upatthapento
pancavassomhiti nissayam aganhanto balo apajjati na pandito.
Unadasavasso byattomhiti bahussutatta parisam upatthapento
unapancavasso ca nissayam aganhanto pandito apajjati no
balo. Avasesam pandito ceva apajjati balo ca. Vassam
Anupagacchanto kale apajjati no junhe. Mahapavaranaya
apavarento junhe apajjati no kale. Avasesam kale
ceva apajjati junhe ca. Vassupagamanam kale kappati no
junhe. Mahapavaranaya pavarana junhe kappati no
kale. Sesam anunnatam kale ceva kappati junhe ca.
   Kattikapunnamasiya pacchime patipadadivase vikappetva thapitam
vassikasatikam nivasento hemante apajjati. Kurundiyam pana
kattikapunnamidivase apaccuddharitva hemante apajjatiti vuttam.
Tampi suvuttam. Catumasam adhitthatum tato param vikappetunti hi
vuttam. Atirekamase sese gimhane pariyesanto atirekaddhamase
sese katva nivasento ca gimhe apajjati nama. Satiya
vassikasatikaya naggo kayam ovassapento vasse apajjati
nama. Parisuddhiuposatham va adhitthanuposatham va karonto sangho
apajjati. Suttuddesanca adhitthanuposathanca karonto gano
apajjati. Ekako suttuddesam karonto puggalo apajjati.
Pavaranayapi eseva nayo. Sanghuposatho ca sanghapavarana ca
sanghasseva kappati. Ganuposatho ca ganapavarana ca ganasseva
kappati. Adhitthanuposatho ca adhitthanapavarana ca puggalasseva
kappati.
   Parajikam apannomhitiadini bhananto vatthum chadeti
na apattim. Methunam dhammam patisevintiadini bhananto apattim
Chadeti no vatthum. Yo neva vatthum na apattim aroceti.
Ayam vatthunceva chadeti apattim ca. Paticchadetiti paticchadi.
Jantagharameva paticchadi jantagharapaticchadi. Itarasupi eseva
nayo. Dvaram pidahitva antojantaghare thitena parikammam katum
vattati. Udake otinnenapi etadeva vattati. Ubhayattha
khaditum va bhunjitum va na vattati. Vatthapaticchadi sabbattha
kappiya. Taya paticchannena sabbam katum vattati. Vahantiti
yanti niyyanti nindam va patikkosam va na labhanti. Candamandalam
abbha mahika dhumarajarahuvimuttam vivatamyeva virocati na tesu annatarena
paticchannam. Tatha suriyamandalam. Dhammavinayopi vivaritva vibhajitva
desiyamanova virocati no paticchanno.
   Annena bhesajjena karaniye annam vinnapento gilano
apajjati. Na bhesajjena karaniye bhesajjam vinnapento
agilano apajjati. Avasesam apattim gilano ceva apajjati
agilano ca. Anto apajjati no bahiti anupakhajja seyyam
kappento apajjati. Bahi apajjati no antoti sanghikam
mancadim ajjhokase santharitva pakkamanto bahi apajjati.
Avasesam pana anto ceva apajjati bahi ca. Antosimayati
agantuko agantukavattam adassetva sachattupahano viharam pavisanto
upacarasimam okkantamattova apajjati. Bahisimayati gamiko
darubhandapatisamanadim gamikavattam apuretva pakkamanto upacarasimam
Atikkantamattova apajjati. Avasesam anto simaya ceva apajjati
bahi simaya ca.
   Sati vuddhatare anajjhittho dhammam bhasanto sanghamajjhe
apajjati nama. Ganamajjhepi puggalasantikepi eseva nayo.
Kayena vutthatiti tinavattharakasamathena vutthati. Kayam acaletva
vacaya desentassa vacaya vutthati. Vacisampayuttam kayakiriyam
katva desentassa kayena vacaya vutthati nama. Sanghamajjhe
desanagaminipi vutthanagaminipi vutthati. Ganapuggalamajjhe pana
desanagaminipiyeva vutthati.
   Agalhaya ceteyyati agalhaya dalhabhavaya ceteyya.
Tajjaniyakammadikatassa vattam na purayato icchamano sangho ukkhepaniyakammam
kareyyati attho. Alajji ca hoti balo ca apakatatto
cati ettha balo ayam dhammadhammam na janatiti apakatatto va
apattanapattim na janatiti na ettavata kammam katabbam.
Balabhavamulakam apakatattabhavamulakanca apattim apannassa kammam
katabbanti attho. Adhisile silavipanno nama dve apattikkhandhe
apanno. Acaravipanno nama panca apattikkhandhe
apanno. Ditthivipanno nama antagahikaya ditthiya
samannagato. Tesam apattim appassantanam appatikarontanam ditthim ca
anissajjantanamyeva kammam katabbam. Kayiko davo nama
pasakadihi jutakilanadibhedo anacaro. Vacasiko davo nama
Mukhalambarakaranadibhedo anacaro. Kayikavacasiko nama
naccanagayanadibhedo dvihipi dvarehi anacaro. Kayiko anacaro
nama kayadvare pannattasikkhapadavitikkamo. Vacasiko anacaro
nama vacidvare pannattasikkhapadavitikkamo. Kayikavacasiko nama
dvaradvayepi pannattasikkhapadavitikkamo. Kayikena upaghatikenati
kayadvare pannattassa sikkhapadassa asikkhanena. Yo hi tam
na sikkhati so nam upaghateti. Tasma tassa tam asikkhanam
kayikam upaghatikanti vuccati. Sesapadadvayepi eseva nayo.
Kayikena micchajivenati janghapesanikadina va ganduphalanadina
va vejjakammena. Vacasikenati sasanaugganhanaarocanadina.
Tatiyapadam ubhayasampayogavasena vuttam. Alam bhikkhu ma bhandananti
alam bhikkhu ma bhandanam kari ma kalaham ma viggaham ma vivadam
kariti attho. Na voharitabboti na kinci vattabbo. Vadatopi
hi tadisassa na vacanam sotabbam mannanti. Na kisminci
paccekatthaneti kisminci vijanigahadike ekasmimpi jetthakatthane
na thapetabboti attho. Okasam karapentassati karotu
ayasma okasam aham tam vattukamoti evam okasam karentassa.
Nalam okasakammam katunti kim tvam karissasiti okaso na
katabbo. Savacaniyam nadatabbanti na adatabbam vacanampi na
sotabbam. Yattha gahetva gantukamo hoti na tattha gantabbanti
attho. Tihangehi samannagatassa bhikkhuno vinayoti yam so
Janati so tassa vinayo nama hoti so na pucchitabboti
attho. Anuyogo na databboti idam kappatiti pucchantassa
pucchaya okaso na databbo anno pucchati vattabbo
yopi tam pucchati so annam pucchati vattabbo iti so
neva pucchitabbo nassa puccha sotabbati attho. Vinayo na
sakacchitabboti vinayapanho na sakacchitabbo. Kappiyakappiyakatha
na samsandetabba.
   Idamappahayati etam brahmacaripatinnatadikam laddhim
avijahitva. Suddham brahmacarinti khinasavam bhikkhum. Patabyatam
apajjatiti patabyabhavam patisevanam apajjati. Idamappahayati
vacanato pana tam brahmacaripatinnatam pahaya khinasavam musa maya
bhanitam khamatha meti khamapetva natthi kamesu dosoti laddhim
vijahitva gativisodhanam kareyya. Akusalamulaniti akusalani ceva
mulani ca akusalanam va mulani akusalamulani. Kusalamulepi
eseva nayo. Dutthu caritani virupani va caritani duccaritani.
Sutthu caritani sundarani va caritani sucaritani. Kayena karanabhutena
katam duccaritam kayaduccaritam. Eseva nayo sabbattha. Sesam
tattha tattha vuttanayatta uttanamevati.
          Tikavannana nitthita.             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 497-503. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10129&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10129&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=-251              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=7371              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=7438              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=7438              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]