ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

           Ummadantijatakam
   [20] |20.1| Nivesanam kassa nudam sunanda
         pakarena pandumayena guttam
         ka dissati aggisikhava dure
         vehayasam 4- pabbataggeva acci.
@Footnote: 1-2 Yu. sallapi . 3 Ma. asajja nam . 4 Si. Yu. vehasayam.
    |20.2| Dhita nvayam kassa sunanda hoti
         sunisa nvayam kassa athopi bhariya
         akkhahi me khippamidheva puttho
         avavata yadi va atthi bhatta.
   [21] |21.1| Aham hi janami janinda etam
         matya ca petya ca athopi assa
         taveva so puriso bhumipala
         rattindivam appamatto tavatthe.
   |21.2| Iddho ca phito ca suvaddhito ca
         amacco ca te annataro janinda
         tadseva sa bhariya abhiparakassa
         ummadantiti namadheyyena raja.
   [22] Ambho ambho namamidam imissa
         matya ca petya ca katam susadhu
         tathahi mayham avalokayanti
         ummattakam ummadanti akasi.
   [23] |23.1| Ya punnamase migamandalocana
         upavisi pundarikattacangi
         dve punnamayo tadahu amannim
         disvana paravatarattavasinim.
    |23.2| Alarapamhehi subhehi vaggubhi
         palobhayanti mam yada udikkhati
         vijamhamana 1- harateva me mano
         jata vane kimpurisiva pabbate.
   |23.3| Tada hi brahati sama  amuttamanikundala
         ekaccavasana nari    migi bhantavudikkhati.
   |23.4| Kadassu mam tambanakha suloma
         bahamudu candanasaralitta
         vattanguli sannatadhirakuttiya
         nari upannissati sisato subha.
   |23.5| Kadassu mam kancanajaluracchada
         dhita tiritissa vilakamajjha 2-
         muduhi bahahi palissajissati
         brahavane jatadumamva maluva.
   |23.6| Kadassu mam 3- lakharasarattasucchavi
         bindutthani pundarikattacangi
         mukham mukhena upanamayissati
         sondova sondassa suraya thalam.
   |23.7| Yadaddasam tam titthantim  sabbagattam 4- manoramam
@Footnote: 1 Ma. vijmbhamana. 2 Ma. vilaggamajjha . 3 Ma. ayam patho natthi . 4 Ma. sabbabhaddam.
         Tato sakassa cittassa       navabodhami kanci nam.
   |23.8| Ummadanti maya dittha 1- amuttamanikundala
         na suppami divarattim      sahassamva parajito.
   |23.9| Sakko ce 2- me varam dajja   so ca labbhetha me varo
         ekarattam dvirattam va      bhaveyya 3- abhiparako
         ummadantya ramitvana   siviraja tato siya 4-.
   [24] Bhutani me bhutapati namassato
         agamma yakkho idametadabravi
         ranno mano ummadantya nivittho
         dadami te tam paricarayassu.
   [25] Punna ca dhamse 5- amaro na camhi
         jano ca me papamidanca janna
         bhuso ca tyassa manaso vighato
         datva piyam ummadantim adittha 6-.
   [26] Janinda nannatra taya maya va
         sabbapi kammassa katassa janna
         yante maya ummadanti padinna
         bhusehi raja vanatham sajahi.
   [27] |27.1| Yo papakam kamma karam manusso
@Footnote: 1 Ma. ummadantimaham dittha . 2 Si. Yu. ca . 3 Ma. bhaveyyam . 4 Ma. siyam.
@5 Ma. Yu. punna vidhamse. 6 Ma. adattha. ito param idisameva.
         So mannati mayidam 1- mannimsu anne
         passanti bhutani karontametam
         yutta ca ye honti nara pathabya.
    |27.2| Anno nu te koci naro pathabya
         saddheyya 2- lokasmi na me piyati
         bhuso ca tyassa manaso vighato
         datva piyam ummadantim adittha.
   [28] Addha piya mayha janinda esa
         na sa mamam appiya bhumipala
         gaccheva tvam ummadantim bhaddante 3-
         sihova selassa guham upeti.
   [29] Na pilita attadukkhena dhira
         sukhapphalam kamma pariccajanti
         sammohita vapi sukhena matta
         na papakammanca samacaranti.
   [30] Tuvanhi mata ca pita ca mayham
         bhatta pati posako devata ca
         daso aham tuyha saputtadaro
         yathasukham sivi 4- karohi kamam.
   [31] Yo issaromhiti karoti papam
@Footnote: 1 Ma. mayida . 2 Si. Ma. saddaheyya. ito param idisameva . 3 Ma. bhadante.
@4 Ma. sami.
         Katva ca so nuttapate 1- paresam
         na tena so jivati dighamayum 2-
         devapi papena samekkhare nam.
   [32] Annatakam samikehi padinnam
         dhamme thita ye paticchanti danam
         paticchaka dayaka capi tattha
         sukhapphalanneva karonti kammam.
   [33] Anno nu te koci naro pathabya
         saddheyya lokasmi na me piyati
         bhuso ca tyassa manaso vighato
         datva piyam ummadantim adittha.
   [34] Addha piya mayha janinda esa
         na sa mamam appiya bhumipala
         yante maya ummadanti padinna
         bhusehi raja vanatham sajahi.
   [35] Yo attadukkhena parassa dukkham
         sukhena va attasukham dahati 3-
         yathevidam mayha tatha paresam
         yo evam pajanati sa vedi dhammam.
   [36] Anno nu te koci paro pathabya
@Footnote: 1 nuttasatetipi .  2 Ma. dighamayu . 3 Ma. dahati.
         Saddheyya lokasmi na me piyati
         bhuso ca tyassa manaso vighato
         datva piyam ummadantim adittha.
   [37] Janinda janasi piya mamesa
         na sa mamam appiya bhumipala
         piyena te dammi piyam janinda
         piyadayino deva piyam labhanti.
   [38] So nunaham vadhissami   attanam kamahetukam
        na hi dhammam adhammena   aham vadhitumussahe.
   [39] Sace tuvam mayha satim janinda
         na kamayasi naravira settha
         cajami nam sabbajanassa majjhe 1-
         maya pamuttam tato avhayesi nam.
   [40] Adusiyance abhiparaka tuvam
         cajasi katte ahitaya tyassa
         maha ca te upavadopi assa
         na capi tyassa nagaramhi pakkho.
   [41] |41.1| Aham sahissam upavadametam
         nindam pasamsam garahanca sabbam
         mametamagacchatu bhumipala
@Footnote: 1 Yu. sibbaya.
          Yathasukham sivi 1- karohi kamam.
   |41.2| Yo neva nindam na punappasamsam 2-
         adiyati garaham nopi pujam
         siri ca lakkhi ca apeti tamha
         apo suvutthiva yatha thalamha.
   |41.3| Yankinci dukkhanca sukhanca etto
         dhammatisaranca manovighatam
         urasa aham paticchissami 3- sabbam
         pathavi yatha thavaranam tasanam.
   [42] Dhammatisaranca manovighatam
         dukkhanca nicchami aham paresam
         ekopimam tarayissami 4- bharam
         dhamme thito kinci ahapayanto.
   [43] Saggupagam punnakammam janinda
         ma me tuvam antarayam akasi
         dadami te ummadantim pasanno
         rajava yanne dhanam brahmananam.
   [44] Addha tuvam katte hitosi mayham
         sakha mamam ummadanti tuvanca
         nindeyyu deva pitaro ca sabbe
@Footnote: 1 Yu. sibba . 2 Ma. panappasamsam . 3 Ma. paccuttarissami. Yu. paccupadissami.
@4 Ma. harayissami.
         Papanca passam abhisamparayam.
   [45] Na hetam dhammam 1- siviraja vajjum
         sanegama janapada ca sabbe
         yante maya ummadanti padinna
         bhusehi raja vanatham sajahi.
   [46] Addha tuvam katte hitosi mayham
         sakha mamam ummadanti tuvanca
         satanca dhammani sukittitani
         samuddavelava duraccayani.
   [47] Ahuneyyo mesi hitanukampi
         dhata vidhata casi kamapalo
         tayi huta raja mahapphala hi 2-
         kamena me ummadantim paticcha.
   [48] Addha hi sabbam abhiparaka tuvam
         dhammam acari mama kattuputta
         anno nu te ko idha sotthikatta
         dvipado naro arune jivaloke.
   [49] Tvam nu settho tvamanuttarosi
         tvam dhammagu dhammavidu sumedho
         so dhammagutto cirameva jiva
@Footnote: 1 Ma. na hetadhammam . 2 Yu. mahapphala hi me.
         Dhammanca me desaya dhammapala.
   [50] |50.1| Tadingha abhiparaka     sunohi vacanam mama
           dhammante desayissami   satam asevitam aham.
     |50.2| Sadhu dhammaruci raja     sadhu pannanava naro
           sadhu mittanamaddubbho  papassakaranam sukham.
     |50.3| Akkodhanassa vijite      thitadhammassa rajino
           sukham manussa asetha     sitacchayaya sanghare.
      |50.4| Na cahametam abhirocayami
            kammam asamekkhakatam asadhu
            yevapi natvana sayam karonti
            upama ima mayha tuvam sunohi.
     |50.5| Gavance taramananam     jimham gacchati pungavo
           sabba ta jimham gacchanti nette jimham gate sati.
     |50.6| Evameva manussesu      yo hoti setthasammato
           so ce adhammam carati     pageva itara paja
           sabbam rattham dukkham seti   raja ce hoti adhammiko.
     |50.7| Gavance taramananam     ujum gacchati pungavo
           sabba ta ujum gacchanti  nette ujum gate sati.
     |50.8| Evameva manussesu      yo hoti setthasammato
           so cepi 1- dhammam carati   pageva itara paja
@Footnote: 1 Ma. sace.
            Sabbam rattham sukham seti    raja ce hoti dhammiko.
      |50.9| Na capaham adhammena    amarattamabhipatthaye
            imam va pathavim sabbam     vijetum abhiparaka.
     |50.10| Yanhi kinci manussesu   ratanam idha vijjati
            gavo daso hirannanca vatthiyam haricandanam.
     |50.11| Assitthiyo ca ratanam manikanca
            yancapime candasuriya abhipalayanti
            na tassa hetu visamam careyya
            majjhe sivinam usabhosmi jato.
     |50.12| Neta hita 1- uggato ratthapalo
            dhammam sivinam apacayamano
            so dhammamevanuvicintayanto
            tasma sake cittavase na vatto.
   [51] |51.1| Addha tuvam maharaja    niccam abyasanam sivam
            karissasi ciram rajjam      panna hi tava tadisi.
     |51.2| Etante anumodama     yam dhammam nappamajjasi
            dhammam pamajja khattiyo    rattha 2- cavati issaro.
     |51.3| Dhammancara 3- maharaja   matapitusu khattiya
            idha dhammam caritvana     raja saggam gamissasi.
     |51.4| Dhammancara maharaja      puttadaresu khattiya
@Footnote: 1 Yu. pita . 2 Si. thana . 3 Ma. sabbattha dhammam care....
           Idha dhammam caritvana     raja saggam gamissasi.
     |51.5| Dhammancara maharaja     mittamaccesu khattiya
           idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
     |51.6| Dhammancara maharaja     vahanesu balesu ca
           idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
     |51.7| Dhammancara maharaja     gamesu nigamesu ca
           idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
     |51.8| Dhammancara maharaja     ratthesu janapadesu ca
           idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
     |51.9| Dhammancara maharaja     samane brahmanesu ca
           idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
    |51.10| Dhammancara maharaja     migapakkhisu khattiya
           idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
    |51.11| Dhammancara maharaja     dhammo cinno sukhavaho
           idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
    |51.12| Dhammancara maharaja     inda deva sabrahmaka
           sucinnena divam patta    ma dhammam raja pamadoti.
              Ummadantijatakam dutiyam.
                  ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 11-22. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=218&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=218&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=20&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=20              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=494              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=494              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]