ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [23] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
pathamo aniyato kattha pannatto . kam arabbha. Kismim vatthusmim. Atthi
tattha   pannatti   anuppannatti   anuppannapannatti   sabbattha
pannatti    padesapannatti   sadharanapannatti   asadharanapannatti
ekatopannatti   ubhatopannatti  .  pancannam  patimokkhuddesanam
katthogadham  kattha pariyapannam katamena uddesena uddesam agacchati .
Catunnam  vipattinam  katama  vipatti . sattannam apattikkhandhanam katamo
apattikkhandho  .  channam  apattisamutthananam  katihi  samutthanehi
samutthati  .  catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam
katihi samathehi sammati . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo. Kim tattha
patimokkham  kim tattha adhipatimokkham . ka vipatti ka sampatti ka
patipatti . kati atthavase paticca bhagavata pathamo aniyato pannatto.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kayasamsaggam. 2 Ma. Yu. attakamanca. 3 Ma. tasseva.
Ke sikkhanti . ke sikkhitasikkha . kattha thitam . ke dharenti.
Kassa vacanam. Kenabhatanti.
   [24] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
pathamo  aniyato  kattha  pannattoti  . savatthiya pannatto . kam
arabbhati  .  ayasmantam  udayim arabbha . kismim vatthusminti .
Ayasma  udayi matugamena saddhim eko ekaya raho paticchanne
asane  alankammaniye nisajjam kappesi tasmim vatthusmim . atthi tattha
pannatti  anuppannatti  anuppannapannattiti  .  eka  pannatti
anuppannatti  anuppannapannatti  tasmim  natthi  .  sabbattha  pannatti
padesapannattiti   .   sabbattha  pannatti  .  sadharanapannatti
asadharanapannattiti.
   {24.1} Asadharanapannatti . ekatopannatti ubhatopannattiti .
Ekatopannatti  .  pancannam  patimokkhuddesanam  katthogadham  kattha
pariyapannanti  .  nidanogadham nidanapariyapannam . katamena uddesena
uddesam  agacchatiti  .  catutthena uddesena uddesam agacchati .
Catunnam vipattinam katama vipattiti . siya silavipatti siya acaravipatti.
Sattannam  apattikkhandhanam  katamo  apattikkhandhoti  .  siya
parajikapattikkhandho   siya   sanghadisesapattikkhandho   siya
pacittiyapattikkhandho   .   channam   apattisamutthananam   katihi
samutthanehi  samutthatiti  .  ekena samutthanena samutthati kayato
Ca cittato ca samutthati na vacato. Catunnam adhikarananam katamam adhikarananti.
Apattadhikaranam.
   {24.2} Sattannam samathanam katihi samathehi sammatiti. Tihi samathehi
sammati siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena
ca tinavattharakena ca . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayoti. Pannatti
vinayo vibhatti abhivinayo . Kim tattha patimokkham kim tattha adhipatimokkhanti.
Pannatti patimokkham vibhatti adhipatimokkham. Ka vipattiti. Asamvaro vipatti.
   {24.3} Ka sampattiti. Samvaro sampatti. Ka patipattiti. Na evarupam
karissamiti yavajivam apanakotikam samadaya sikkhati sikkhapadesu . Kati
atthavase paticca bhagavata pathamo aniyato pannattoti . dasa atthavase
paticca  bhagavata pathamo aniyato pannatto sanghasutthutaya sanghaphasutaya
dummankunam  puggalanam  niggahaya  pesalanam  bhikkhunam  phasuviharaya
ditthadhammikanam  asavanam  samvaraya  samparayikanam asavanam patighataya
appasannanam  pasadaya  pasannanam  bhiyyobhavaya  saddhammatthitiya
vinayanuggahaya  .  ke  sikkhantiti . sekkha ca puthujjanakalyanaka
ca sikkhanti . ke sikkhitasikkhati . arahanto sikkhitasikkha . kattha
thitanti. Sikkhakamesu thitam. Ke dharentiti. Yesam vattati te dharenti.
Kassa vacananti . bhagavato vacanam arahato sammasambuddhassa. Kenabhatanti.
Paramparabhatam.
     Upali dasako ceva       sonako siggavo tatha
     moggaliputtena pancama   ete jambusirivhaye.
     Tato mahindo ittiyo     uttiyo ceva sambalo
              .pe.
     Ete naga mahapanna   vinayannu maggakovida
     vinayam dipe pakasesum       pitakam tambapanniyati.
   [25] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
dutiyo  aniyato  kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto .
Kam arabbhati . ayasmantam udayim arabbha . kismim vatthusminti .
Ayasma  udayi  matugamena  saddhim eko ekaya raho nissajjam
kappesi  tasmim  vatthusmim  1-  . atthi tattha pannatti anuppannatti
anuppannapannattiti  .  eka  pannatti  anuppannatti anuppannapannatti
tasmim  natthi  .  sabbattha  pannatti  padesapannattiti  .  sabbattha
pannatti   .   sadharanapannatti   asadharanapannattiti   .
Asadharanapannatti   .   ekatopannatti   ubhatopannattiti  .
Ekato  pannatti  .  pancannam  patimokkhuddesanam  katthogadham kattha
pariyapannanti  .  nidanogadham nidanapariyapannam . katamena uddesena
uddesam  agacchatiti  .  catutthena uddesena uddesam agacchati .
Catunnam vipattinam katama vipattiti. Siya silavipatti siya acaravipatti.
   {25.1}  Sattannam  apattikkhandhanam katamo apattikkhandhoti .
@Footnote: 1 Yu. vatthusminti.
Siya  sanghadisesapattikkhandho  siya  pacittiyapattikkhandho  .
Channam  apattisamutthananam  katihi  samutthanehi  samutthatiti  .  tihi
samutthanehi  samutthati  siya  kayato  ca  cittato  ca samutthati
na  vacato  siya  vacato  ca cittato ca samutthati na kayato
siya  kayato  ca  vacato  ca  cittato ca samutthati . catunnam
adhikarananam  katamam  adhikarananti  .  apattadhikaranam  .  sattannam
samathanam  katihi  samathehi  sammatiti  .  tihi  samathehi sammati siya
sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena  ca
tinavattharakena ca.
          Dve aniyata nitthita.
            Tassuddanam
   [26] Alankammaniyanceva      tatheva ca na heva kho
     aniyata supannatta      buddhasetthena tadinati.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 14-18. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=299&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=299&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=23&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=23              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]