ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [582] Rājāgāraṃ vā cittāgāraṃ vā ārāmaṃ vā uyyānaṃ vā
pokkharaṇiṃ  vā  dassanāya  gacchantiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiyā bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhuniyo rājāgāraṃpi
cittāgāraṃpi  ārāmaṃpi  uyyānaṃpi  pokkharaṇiṃpi  1- dassanāya agamaṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [583]  Āsandiṃ  vā  pallaṅkaṃ  vā paribhuñjantiyā pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ārāmaṃpi uyyānaṃpi polkharaṇīpīti pāṭhattayaṃ natthi.
Sambahulā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā
bhikkhuniyo  āsandiṃpi  pallaṅkaṃpi  paribhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [584] Suttaṃ kantiyā 1- pācittiyaṃ kattha paññattanti. Sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti . sambahulā 2- bhikkhuniyo ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  2- bhikkhuniyo suttaṃ kantiṃsu tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake)
   [585] Gihiveyyāvaccaṃ karontiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti.
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhuniyo gihiveyyāvaccaṃ
akaṃsu  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [586]  Bhikkhuniyā  3-  ehayye  imaṃ  adhikaraṇaṃ vūpasamehīti
vuccamānāya  sādhūti  paṭissuṇitvā  neva  vūpasamentiyā na vūpasamāya
ussukkaṃ  karontiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti . thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā 3- ehayye imaṃ
adhikaraṇaṃ   vūpasamehīti  vuccamānā  sādhūti  paṭissuṇitvā  neva
@Footnote: 1 Ma. Yu. kantantiyā . 2 Ma. Yu. chabbaggiyā . 3 Yu. bhikkhunīhi.
Vūpasamesi  na  vūpasamāya  ussukkaṃ  akāsi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [587]  Āgārikassa  vā  paribbājakassa  vā  paribbājikāya
vā  sahatthā  khādanīyaṃ  vā bhojanīyaṃ vā dentiyā pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ
bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī
āgārikassa   sahatthā  khādanīyampi  bhojanīyampi  adāsi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [588] Āvasathacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñjantiyā pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ
bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . thullanandā bhikkhunī āvasathacīvaraṃ
anissajjitvā  paribhuñji  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake).
   [589]  Āvasathaṃ  anissajjitvā  cārikaṃ pakkamantiyā pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā
bhikkhunī  āvasathaṃ  anissajjitvā  cārikaṃ  pakkāmi  tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
Samuṭṭhāti (kaṭhinake).
   [590]   Tiracchānavijjaṃ  pariyāpuṇantiyā  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
tiracchānavijjaṃ  pariyāpuṇiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (padasodhamme).
   [591] Tiracchānavijjaṃ vācentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti.
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . Chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha.
Kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ vācesuṃ tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (padasodhamme).
        Cittāgāravaggo pañcamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 161-164. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3286              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3286              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=582&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=582              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]